Pagrindiniai turto vertinimo etapai (patarimai turto vertinimo paslaugų užsakovui)

I. Vertinamo turto apžiūra

II. Dokumentų pateikimas

Jeigu vertinami sklypai (sklypo planas, jei yra padarytas detalusis planas), jeigu vertinami pastatai ar butai – inventorizacinės bylos kopijos. Vertinant kilnojamąjį turtą – registracijos dokumentai, draudimas, techniniai pasai bei kita techninių specifikacijų dokumentacija.

III. Turto vertinimo ataskaitos rengimas
Rengiama turto vertinimo ataskaita atitinkanti Tarptautinius bei Europos vertinimo standartus, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, finansinių institucijų reikalavimus, metodiką bei įstatymus, kurie keliami vertinimo nekilnojamojo turto įkeitimo atveju. Paruoštos turto vertinimo ataskaitos yra motyvuotos, rinkos verčių skaičiavimai pagrįsti konkrečiai mums žinomais turto pardavimo atvejais, t.y. visada naudojamės mūsų sukurta ir išsamia užfiksuotų nekilnojamojo turto pardavimo atvejų duomenų baze.

IV. Paruoštos turto vertinimo ataskaitos perdavimas užsakovui
Paruoštas turto vertinimo ataskaitas galima atsiimti mūsų biure arba galime dokumentus pristatyti Jūsų nurodyto banko vadybininkui (-ei).